Sawantwadi
इतिहास
आदर्श
देवस्थाने
स्वास्थ्य
शिक्षण
उद्योग
कृषि
 
स्थानिक प्रतिनिधी
श्री. संतोष शेर्लेकर
फोन: ९९६७२२९८१०

 

 
 
 
 
 
 
आपले गाव शोधा